Tankevekkende

CO2

I gjennomsnitt har hver nordmann et CO2-utslipp på 9, 9 tonn i året. Til sammenlikning er utslippet pr. innbygger i Sierra Leone bare 0,1 tonn pr. innbygger.