Tankevekkende

Sykenærvær

Lavt sykefravær teller lite hvis de ansatte likevel hangler seg gjennom arbeidsdagen. Sykenærvær koster mer enn sykefravær, ifølge beregninger gjort av bedriftshelsetjenesten AktiMed. Les mer her