Tankevekkende

Oslo: 1,3 milliarder mer i kommunekassa i fjor

Oslo kommunes frie inntekter (inntekts- og formueskatt og rammetilskudd fra Staten) ble i 2009 på 22,9 milliarder kroner, en økning på hele 1,3 milliarder i forhold til året før. Dette er en konsekvens av at vi har en regjering som fører en politikk som gjør at norsk økonomi går så det suser, med de følger dette har for skatteinntektene. Høyre/Fr.P-byrådet i Oslo kan være lykkelig over at vi har en rødgrønn regjering, med de muligheter dette gir for økt velferdsproduksjon i Oslo - og omfordeling - om Byrådet hadde stått for en slik politikk.