Tankevekkende

Avgifts-NM for kommune-Norge

Skal en tro Huseienes Landsforbund er det viktig at norske kommuner bruker minst mulig midler på fellesskapstjenester. Hvert år kårer forbundet de billigste og dyreste kommuner hva gjelder kommunale avgifter. Og hver gang Oslo kommer godt ut er Høyre/Fr.p-byrådet raskt ute i media. Forsmedlig da for dem at A/SV-styrte Trondheim er den 3. "beste" kommune i Norge hva gjelder lave kommunale avgifter (VG 6. og 7. juli 2010), mens Oslo er nede på 9. plass. For egen del er jeg mer opptatt av tilstrekkelige og gode tjenester enn minimumskommunen, og det forteller avgiftsnivå intet om.