Tankevekkende

Naivt om formuesskatt

Oslos 50 rikeste skatteytere - som alle har en virkelig formue på minst 500 millioner - betalte i fjor 715 miliioner i skatt, hvorav 668 millioner kroner i formuesskatt. Avvikling av formuesskatten, slik Høyre og Fr.pP. går inn for, ville for dette inntektsåret gitt disse skatteyterne en skattelette på 668 millioner, svarende til 93 prosent. Det er naivt å tro at man kan møte eldrebølgen uten formues- eller eiendomsskatt, skrev NHH-professor Terje Rein Hansen i Dagens Næringsliv 20. des. 2010