Tankevekkende

Kommunen solgte 900 sosialboliger, henviser barnefamilier til slum

Den borgerlig styrte Oslo kommune har siden 2004 solgt unna over 900 sosialboliger, og bare kjøpt 135. Dermed må flere sosialklienter ut på det private markedet, og nærmere 300 sosialklienter er tvunget til å bo i det som er omtalt som Norges slum: Sinsenveien 56 til 74.  Små barn bor her vegg i vegg med kriminelle og narkomane. Les mer her.