Tankevekkende

De brysomme fakta: Dyre anbud

En undersøkelse fra EU-kommisjonen om administrasjonskostnadene ved anbudskonkurranser har vakt oppmerksomhet ettersom Norge ligger på topp når det gjelder slike såkalte transaksjonskostnader. For offentlige kontrakter rundt EUs grenseverdi ligger transaksjonskostnadene på mellom 18 og 29 % av kontraktenes verdi. 16 milliarder i året er altså prislappen på det norske anbudsregimet.