Tankevekkende

OECD: Innvandrerne i Norge lønner seg

Innvandrerne har bidratt positivt til den norske statskassen de siste årene, slår OECD fast. – Vi har regnet på dette på flere måter, og i alle tilfellene bidrar innvandrerne i Norge positivt til statskassen, sier Thomas Liebig, senioradministrator i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).