Tankevekkende

Norsk forbruk på Europa-toppen

Norge har Europas høyeste forbruksvolum pr. innbygger. I fjor var det personlige forbruket 37 prosent høyere enn gjennomsnittet for dagens 28  EU-land. I motsatt ende ligger Polen og Spania med forbruk godt under EU-gjennomsnittet. Norges personlige forbruksvolum pr. innbygger er 88 prosent høyere enn i Polen og nesten 50 prosent høyere enn i Spania.