Tankevekkende

Vår toleranse for annerledeshet....

Etter fem og et halvt års botid i Norge og to års skolegang for barnet, fikk den nigerianske familien det endelige avslag på oppholdstillatelsen:

Utlendingsnemnda ga endelig avslag til familien med et utviklingshemmet barn og begrunnet det med at det er lettere å være utviklingshemmet der enn her:

"Toleransen for annerledeshet (er) generelt langt høyere i Nigeria enn i Norge, hvilket kan tilsi at (x) vil kunne ha et bedre sosialt liv i hjemlandet - på tross av en slik diagnose, skriver nemnda i avslaget som familien har fått.

Samtidig erkjenner nemnda at barnet neppe vil få noen behandling eller spesialoppfølging i Nigeria.