Tankevekkende

Tankevekkende notiser

Politiet: Tigging uten bakmenn

Visepolitimester Roger Andresen er tydelig i Dagsavisen: "Visepolitimesteren tror ikke at den stadige økningen av rumenske tiggere er organisert. - Det vi ser er ofte storfamilier, og at det er det eneste nettverket. At det er bakmenn som håver inn har vi ikke noe grunnlag for å tro, noe som også er tilfellet i andre land, sier visepolitimesteren til Dagsavisen 10. juli 2012.

Kampfly eller velferd?

Forsvarsministeren om kampflykjøp: "- Når vi enkelte år skal bevilge over fire milliarder kroner oppå et forsvarsbudsjett, som allerede i utgangspunktet er Europas høyeste per innbygger, må det få konsekvenser for noe. Det blir per definisjon mindre penger til helse, skole, samferdsel og andre oppgaver, sier forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) til Bergens Tidende." Det bør reises en bred folkelig mobilisering for å prioritere annerledes.

Les mer her

Kommunale avgifter

"Oslo by er en kostbar by å bo i. Kommunen må derfor ikke bidra til at innbyggerne får ytterligere høyere levekostnader gjennom høye kommunale avgifter. Oslos avgiftsnivå skal være blant landets laveste, sa byrådsleder Stian Berger Røsland da han la fram byrådets budsjettforslag for 2009.
Som KS-direktør Eide påpeker i VG i dag: "Vi mener det er riktig ikke bare å se på pris, men hva man får igjen for pengene og hva man skal få i fremtiden. De kommunale gebyrene går i stor grad til investeringere, som innbyggerne får tilbake som bedre tjenester." Jeg skrev en kronikk om dette i VG for noen år siden.

Men interessant er det at SSB i dagens VG, og på oppdrag fra Huseiernes Landsforbund, påpeker at de fire siste årene har inflasjonen steget  med 10,4 prosent, mens Byrådet her i Oslom har økt de kommunale avgiftene med 14,4 %. Jeg mener det er en klok politikk, men i samsvar med valgløfter og de store og vakre ord er det vel ikke.?

Rederne svikter Norge

Norske rederier får nå nærmere fire milliarder kroner i skattelette og subsidier i året. Likevel bestiller rederiene stadig flere skip hos utenlandske verft, 80 prosent av bestillingene går ut av landet. Og under halvparten av den norske flåten fører norsk flagg.
Les mer her.

Kommunen solgte 900 sosialboliger, henviser barnefamilier til slum

Den borgerlig styrte Oslo kommune har siden 2004 solgt unna over 900 sosialboliger, og bare kjøpt 135. Dermed må flere sosialklienter ut på det private markedet, og nærmere 300 sosialklienter er tvunget til å bo i det som er omtalt som Norges slum: Sinsenveien 56 til 74.  Små barn bor her vegg i vegg med kriminelle og narkomane. Les mer her.

Dårlig økonomistyring dyrt for innbyggerne

Tøyenbadet + 79 millioner,
IKT-reformen + 269 millioner,
Holmenkollen + 1,3 milliarder,
Altea + 30 millioner,
Flexus + 100/ evt+ 600 millioner,
Søppelforbrenningsanlegg + 1,4 milliarder.

Dårlig økonomisk styring fra Byrådets side blir svært dyrt for Oslos skattebetalere.

Les mer her

Naivt om formuesskatt

Oslos 50 rikeste skatteytere - som alle har en virkelig formue på minst 500 millioner - betalte i fjor 715 miliioner i skatt, hvorav 668 millioner kroner i formuesskatt. Avvikling av formuesskatten, slik Høyre og Fr.pP. går inn for, ville for dette inntektsåret gitt disse skatteyterne en skattelette på 668 millioner, svarende til 93 prosent. Det er naivt å tro at man kan møte eldrebølgen uten formues- eller eiendomsskatt, skrev NHH-professor Terje Rein Hansen i Dagens Næringsliv 20. des. 2010

Seks av ti nordmenn er på Facebook hver uke

Facebook er Norges tredje største medium, med en daglig dekning på 44 prosent. I aldersgruppen 15 - 29 år er den daglige dekningen hele 91 prosent, og det største mediet.
Seks av to er på Facebook hver uke, og blant brukerne under 30 år er ni av ti på Facebook hver uke, viser en fersk undersøkelse fra TNS Gallup.

Les mer her

Avgifts-NM for kommune-Norge

Skal en tro Huseienes Landsforbund er det viktig at norske kommuner bruker minst mulig midler på fellesskapstjenester. Hvert år kårer forbundet de billigste og dyreste kommuner hva gjelder kommunale avgifter. Og hver gang Oslo kommer godt ut er Høyre/Fr.p-byrådet raskt ute i media. Forsmedlig da for dem at A/SV-styrte Trondheim er den 3. "beste" kommune i Norge hva gjelder lave kommunale avgifter (VG 6. og 7. juli 2010), mens Oslo er nede på 9. plass. For egen del er jeg mer opptatt av tilstrekkelige og gode tjenester enn minimumskommunen, og det forteller avgiftsnivå intet om.

Barnevern - dyrevern

"Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. §§ 4-10, 4-11 og 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24. Like med offentlige myndigheter regnes organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune." Barnevernsloven  § 6 - 4.

"Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Varslingsplikten gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning." Dyrevelferdsloven § 5.

Dyr som blir utsatt for omsorgssvikt har et bedre vern enn barn i samme situasjon.