Tankevekkende

Tankevekkende notiser

Oslo: 1,3 milliarder mer i kommunekassa i fjor

Oslo kommunes frie inntekter (inntekts- og formueskatt og rammetilskudd fra Staten) ble i 2009 på 22,9 milliarder kroner, en økning på hele 1,3 milliarder i forhold til året før. Dette er en konsekvens av at vi har en regjering som fører en politikk som gjør at norsk økonomi går så det suser, med de følger dette har for skatteinntektene. Høyre/Fr.P-byrådet i Oslo kan være lykkelig over at vi har en rødgrønn regjering, med de muligheter dette gir for økt velferdsproduksjon i Oslo - og omfordeling - om Byrådet hadde stått for en slik politikk.

Utjevne levekår? Nei

Oslo har fått ny sosialbyråd fra Høyre, Anniken Hauglie, og NRK Østlandssendingen spør:
"Er det et mål for deg å utjevne levekår mellom øst og vest, som det har vært mye snakk om?"
Og hun svarer: "Nei, det er ikke et mål for meg. Målet for meg er å få gode tjenester til de som trenger dem, og hvor mottakerne måtte bo, det synes jeg ikke er så interessant." NRK Østlandssendingen 25. jan. 2010

Sykenærvær

Lavt sykefravær teller lite hvis de ansatte likevel hangler seg gjennom arbeidsdagen. Sykenærvær koster mer enn sykefravær, ifølge beregninger gjort av bedriftshelsetjenesten AktiMed. Les mer her

Murer

Hvorfor være så opptatt av å bygge murer, når det er broer vi trenger?

Alexander Rybak

Hadde Alexander Rybak gjort noe kriminelt i stedet for å vinne Melodi Grand Prix hadde han vel blitt omtalt som "ikke-vestlig innvandrer".

Inntektsskatten i Norge lav

Skatt på arbeid i Norge er lavere enn i flere store EU-land og ellers i Norden, viser ferske OECD-tall. Det takket være oljeinntektene. Bortsett fra Sveits og Storbritannia, har Norge lavere skatt på vanlige inntekter enn alle de rike europeiske landene. Les mer i Bergens Tidende.

Fr.P.

Fr.P's brune historie er interessant. Her et dokument hentet fra nettsiden til en Venstrekar. God og spennende lesning! Les mer her

CO2

I gjennomsnitt har hver nordmann et CO2-utslipp på 9, 9 tonn i året. Til sammenlikning er utslippet pr. innbygger i Sierra Leone bare 0,1 tonn pr. innbygger.