Annet

Oslo byråds forslag til budsjett 2003

Å gi innbyggerne trygghet må bl.a. innebære et ansvar for å forhindre klientifisering, og at den enkelte i størst mulig grad skal være selvhjulpen. Derfor er det direkte umoralsk med dramatisk husleieøkning i kommunale boliger, og selge ennå flere kommunale boliger. Nærmere halvparten av sosialhjelpen går nå til å gi folk bistand til å betale husleia. Og nå går byrådet et steg videre; den som lite har skal få mindre. Det sosiale sikkerhetsnett som sosialhjelpen representerer skal svekkes ytterligere. Men noen skal få mer; svært godt betalte heltidspolitikerne i dette hus får i dag en halv million i økt lønn. SV prioriterer annerledes; mer til de som har minst – sosialhjelpstakerne – mens politikerne får sette tæring etter næring, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet kommunebudsjettet for 2003.

Årsberetning og regnskap 2001 Oslo Pensjonsforsikring AS

Oslos heltidspolitikere er ikke som kommunalt ansatte flest. Mens lavtlønnede hjelpepleiere som står på i minimumsbemannede tjenester, og med egen helse som innsats, må jobbe 30 år i kommunen for å få rett til full pensjon, har bystyret for sine egne – heltidspolitikerne her i Rådhuset – bestemt at for oss holder det med 15 år. Og ikke bare det; hjelpepleieren må stå løpet ut til 67 år, mens politikeren kan gå av med full pensjon 2 år før, sa jeg bl.a. i bystyret.