Annet

Etablering av et kommunalt sentrumskontor i Oslo?

Etablering av et kommunalt sentrumskontor i Oslo?

To av Høyres bystyrerepresentanter har foreslått at kommunen skal "utrede hvordan et sentrumskontor kan etableres og hvordan et sentrumskontor kan bidra til å samordne aktiviteter innenfor Ring 1 og legge til rette for rammevilkårene for næringslivet i sentrum."

Jeg har liten tro på nye kontorer og mer byråkrati. Kommunen har nylig opprettet et festivalkontor.

Det er nok vel så viktig å se på hvordan man bedre kan koordinere alt det arbeidet som i dag gjøres fra kommunens side. Jeg tror derfor det var klokt når et enstemmig bystyre i siste møte i stedet vedtok at "Byrådet bes se på mulighetene til å samordne innsatsen som allerede legges ned for å legge til rette for en aktiv og levedyktig handels, -service –og servicenæring, og et levende byliv, og melde tilbake til bystyret på egnet vis."

Les mitt bystyreinnlegg om saken under "les mer."

Tøyen - en likandes landsby hvor folk hjelper folk ❤️

Tøyen - en likandes landsby hvor folk hjelper folk

Ofte må det litt drama til for å finne ut hvor mye godhet og omsorg det bor i vilt fremmede folk. Bjørn Stormakerstuen hadde det som tross alt ble hyggelige opplevelser fredag:

"Jeg får en telefon om at yngstedatteren min (6) under lek på Tøyen Torg har falt og slått seg. Og at det synlige såret mest trolig er av et omfang som roper på nål, tråd og lege.

Jeg skritter ned fra Kampen og aner ikke hva som vil møte meg. På vei dit ser jeg Abdi som snakker med noen andre med afrikansk opprinnelse. Han er pappaen til en gutt i parallellklassen til min yngste. Jeg legger en bestemt hånd på skulderen hans fordi jeg vet han har ambulansebakgrunn. Det vet jeg fordi jeg i løpet av det siste året har snakket med ham regelmessig om morgenene før førsteklassingene ringes inn til første time på Kampen skole.

«Datteren min har skadet seg», sier jeg. Han reagerer umiddelbart. Fokus er på meg. På jenta mi. Ikke de han snakker med. Han setter ikke fra seg det han har i hendene. Han slipper det. Rett ned. Og går rett inn i «modus paramedic».

Samtidig som han gjør det som gjøres kan av en proff, løper jeg inn på det lokale utestedet Postkontoret for å høre på tilbudet av førstehjelpsutstyr. Abdis befaling. Pizzasultne og øltørste kunder står og venter på at dama bak disken skal fikse bestillingene deres. Hun regelrett slipper ølen hun er i ferd med å fylle opp da hun hører meg si; «barn skadd utenfor». Hun iler bak i lokalet, ber kundene om å vente og strener ut til Abdi med det de har av lappesaker.

Vi konstaterer at det foran oss sitter en gråtende seksåring med et stort, åpent hull på høyre legg. Det er vondt. Ikke rart med tanke på at skinnleggen hennes har vært sleggebanka inn i en nittigraders steinkant under lek og hoppende moro. Nå er ikke situasjonen like lekende morsom.

Hun sier det gjør vondt når hun går på foten. Ikke rart, tenker vi, med tanke på den kraftopplevelsen skinnleggen har vært utsatt for. Ferdiglappet. Jeg tar henne i armene og beveger meg på nedsiden av Tøyen senter i påvente av en drosje. Selvsagt ingen som dukker opp. App og telefon har jeg ikke tid til.

I lyskrysset mellom Tøyen skole og Tøyen T-banestasjon steger jeg ut i veien og stanser den første bilen som kommer kjørende. En Huyndai elbil. Sjåføren ruller ned vinduet og sier uten å nøle da han skjønner situasjonen: «Hopp inn. Klart jeg kjører dere til legevakten»

(les Bjørn Skomakerstuen videre fortelling nedenfor)

Tankesmien Agenda: Oslo-modellen må bli nasjonal standard

Tankesmien Agenda: Oslo-modellen må bli nasjonal standard

Tankesmien Agenda går nå i bresjen for at Oslo-modellen for et seriøst arbeidsliv innføres på nasjonalt nivå. Tankesmien lanserer i et ferskt notat 10 regler som daglig leder, Trygve Svensson, mener bør stå skrevet på korktavla på veggen til den som er innkjøpsleder i norske kommuner.

Trygve Svensson mener også at Oslo-modellen kan sikre norsk arbeidsliv i møte med et felles europeisk arbeidsmarked. - Dette er noe av det mest spennende som har skjedd i norsk arbeidslivspolitikk i nyere tid.

"Oslo kommunes suksess viser at det er mulig å styre et forfeilet arbeidsmarked tilbake på rett spor.

Når arbeidslivet ikke virker, må politikken gripe inn. Som vi i Agenda viser i et helt nytt notat, bør Oslo-modellen innføres for hele landet, som et første skritt på veien til et seriøst, produktivt arbeidsliv i alle bransjer i Norge," skriver tankesmien Agenda.

Fellesskapsvern mot misligheter: Vi må styrke kontrollsystemene

Fellesskapsvern mot misligheter: Vi må styrke kontrollsystemene

I siste bystyremøte behandlet vi korrupsjonssaken i det kommunale foretaket Boligbygg.

Jeg la blant annet vekt på at Kommunen må ha en organisasjon som i tilstrekkelig grad kan forebygge og avdekke misligheter.  Det gir grunn til bekymring å se at det var eksterne aktører, kritisk undersøkende journalistikk i Dagens Næringsliv, som avslørte ulovligheter som potensielt sett har kostet kommunen over 100 millioner kroner. Uten DNs arbeid ville dette trolig aldri vært avdekket, og kunne ekspandert ytterligere. Som Dagbladet avdekket Veireno-skandalen.

All ære til dem. Vi er nødt til kritisk å gjennomgå om kommunen har en tilstrekkelig internkontroll. Det skal ikke være mulig å bedra fellesskapets midler for 100 millioner uten at kommunens egne kontrollsystemer avdekker dette.

Les hele mitt innlegg i bystyret nedenfor.

Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen!

17. mai feirer vi uavhengighet, fred og demokrati.

Det er noe spesielt med en 17.mai-dag med barnetog, mens andre land feirer sin nasjonaldag med militærparade.

Noen barn får ikke delta. De er deportert ut av landet de har vokst opp i. Norske myndigheter har sendt dem «tilbake» til et land de aldri har vært i, ikke kjenner eller har noe nettverk. Og Norge er ikke lenger på samme måte med i den felles operasjonen for å redde tusener av flyktninger som trues av å drukne i Middelhavet.

En del av «fredsnasjonen» Norge er også våpensmia, som gjør at «Norge» er tilstede i noen av de mest bestialske kriger. Kongsberg Defence sørger for at vi har blod på henda. Krigsstaten Norge, der vi også deltar i offensive krigshandlinger i andre deler av verden, er ikke en god side av den norske stat.

Fortsatt uavhengighet, fred og demokrati er først og fremst avhengig av at vi alle ser at dette samfunnet sikrer grunnleggende verdier det er verdt å forsvare. Et storsamfunn som forsvarer dem som trenger støtte av felleskapet og et samfunn som fordeler makt, rikdom og muligheter.

Demokratiet har vært kjempet fram: Løsrivelsen fra Sverige, kamp mot tysk okkupasjon, stemmerett først for overklassemenn, senere også arbeiderne og til slutt kvinnene. Ytringsfriheten er sentral, og er truet i mange land. F.eks. i vårt allierte land Tyrkia.

Vi feirer muligheter og rettigheter andre kan se langt etter.  Det bygges murer i Europa for å stenge folk ute, slik jødene i sin tid gjennom grunnloven var nektet adgang til Norge. 17. mai bør være en dag for åpenhet og inkludering.

Ha, en god og inkluderende 17. mai.

Hausmannsgate 42: Hvis riving og nybygg må Urbanium betale mer for tomta

Hausmannsgate 42: Hvis riving og nybygg må Urbanium betale mer for tomta

Urbanium har søkt om å få rive Hausmannsgate 42 pga. gårdens svært dårlig stand. De ønsker et nybygg. Gården var – og er – fullstendig nedslitt og sterkt angrepet av sopp og råte. Urbanium og de andre tilbyderne var klar over dette når de leverte sine tilbud, og tilstanden er ikke forverret siden den gang. Reguleringsplanen la til grunn at gården ikke skulle rives, men rehabiliteres.

I SV er vi åpne for å revurdere reguleringsplanen på dette punkt, men da dette endrer økonomien – lønnsomheten – for utbygger er det ut fra likebehandling av andre tilbydere viktig å følge det som står i salgsavtalen mellom Urbanium og Oslo kommune om en slik situasjon: I punkt 23 heter det at dersom det skjer en omregulering som øker verdien på en av tomtene skal det foretas et etteroppgjør som tilsvarer  verdiøkningen.  Dette er en skal-bestemmelse, og avvik fra dette er en endring av kontrakten, og kan bare vedtas av bystyret.

Realisering av planene for Hauskvartalet er forsinket. I SV er vi utålmodige, og tempoet fra utbyggers side bør nok skrus opp mange hakk.

Les mitt innlegg i bystyret i går nedenfor.

Marianne Borgen: Når Regjeringen svikter kampen mot økte forskjeller må vi sammen slå tilbake

Marianne Borgen på Youngstorget: Når Regjeringen svikter kampen mot økte forskjeller må vi sammen slå tilbake

Ordfører Marianne Borgen på Youngstorget i dag:"Det mest dyrbare med norsk kultur og Norge er ikke fjorder og fjell. Det er sterke felleskap, små forskjeller og høy grad av tillit. Norge ble bygget som et land for de mange. Arbeidsfolk og fagbevegelsen kjempet og vant. Sånn fikk vi et arbeidsliv der ingen skulle stå med lua i hånden. Sånn fikk vi en velferdsstat med et sikkerhetsnett for oss når vanskelige dager kommer. En trampoline å ta sats på, så vanlige folk sine drømmer kunne bli til virkelighet.

Men 1 mai er også en viktig kampdag. For nå er det mest dyrbare med Norge truet. Forskjellene øker. Utrygghetene i arbeidslivet øker. Det siste tiåret har de 10 prosent best lønnede fått massiv lønnsvekst mens vanlige lønnsmottakere har blitt hengende etter.

Vi ser nå et gryende opprør. Barnehageopprør. Barnevernsopprør.  Barselopprør. Høyre-regjeringen bygger ned velferdsstaten. Erna Solberg har alltid råd til skattekutt til de med mest fra før, men ikke råd til å hjelpe de som trenger det mest.  Når Regjeringen svikter kampen mot økte forskjeller må vi sammen slå tilbake. Som Ordfører i Oslo kjemper jeg hver dag for å være en motkraft til den blå blå regjeringen. Vi jobber og kjemper for et Oslo med små forskjeller, en inkluderende og raus by, med plass til alle.

FOR Når vi står sammen er det nesten ingen grenser for hva vi kan få til," sa hun blant annet i sin appell.

Les hele teksten nedenfor.

1. mai på Youngstorget: Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt

1. mai på Youngstorget: Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt

Jeg oppfordrer deg til å delta i 1.mai-arrangementene der du bor. 1. mai-arrangementet på Youngstorget starter kl. 11:20 og demonstrasjonstoget går kl. 12:45.

LO i Oslos 1. mai-paroler 2019:

• Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt

• Styrk tariffavtalene – Slå tilbake angrepene fra Spekter, Virke og NHO

• Rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber

• Forby bemanningsbransjen – Start med byggeplassene rundt Oslofjorden

• Ja til folkestyre og faglige rettigheter – Ut av EØS

• Boliger for alle – Bygg ikke-kommersielt – Fjern gjengs husleie

• Ja til Ullevål sykehus – Stopp Gaustad – Bygg ut Aker for hele Groruddalen

• Stans ny kald krig – Forby atomvåpen

• Anerkjenn Palestina – Boikott Israel

• Bekjemp høyreekstremisme og hatefulle ytringer

• Gjenreis AFP, snu pensjonsreformen og styrk folketrygden

• Vi krever likelønn – Nei til forskjellsbehandling

• Hele og faste stillinger – 6 timers dag/30 timers uke for alle

Oslo SVs paroler er:

- Profittfri velferd!

- God og gratis aktivitetsskole til alle 1.- 4. klassinger i hele byen!

- Alle skal ha råd til bolig: En tredje boligsektor.

- Styrk kollektivtrafikken! Ingen skal være avhengig av bil til jobb, skole og barnehage.

- Ei framtid fri for atomvåpen

Bymisjonen: Vi voksne har sviktet

Bymisjonen: Vi voksne har sviktet

Som ikke-kristen er jeg alltid fascinert av Kirkens Bymisjons aktive samfunnsengasjement.

Korsvandringen i Oslo sentrum hver langfredag er en del av dette engasjementet. Når prosesjonen stoppet opp utenfor Stortinget var f.eks. dette budskapet:

"I fjor var 68 millioner mennesker på flukt i verden. På flukt fra borgerkrig, forfølgelser og miljøkatastrofer. Aldri har så mange mennesker vært på flukt. Mange dør på reisen, for eksempel i sin krevende ferd over havet fra Afrika til Europas kyst. Mange blir utsatt for menneskehandel og lever under ekstreme forhold.Mange får aldri stablet livene sine på bena.Miljøkatastrofene vil øke i omfang. Mange barn og unge er redde for fremtiden sin. Vi voksne har sviktet.

La oss be: Nådige Gud! Jordens sår er dine sår.Hjelp oss å snu før det er for sent! Gud, beskyttalle mennesker på flukt i verden og for dem som kommer til Norge og Oslo. Hjelp oss å skapeen rettferdig og barmhjertig miljø-og flykningpolitikk. Vern om papirløse og asylsøkere i vår by og vårt land, vern ombarn på asylmottak og enslige mindreårige asylsøkere."

Les programheftet,og budskapet på de forskjellige steder man stoppet underveis.

Den glemte boligpolitikken

Den glemte boligpolitikken

Leiemarkedet på Oslos østkant er lite fungerende for de som trenger det mest.

"Det virkelige problemet med leiemarkedet er leiepolitikken – eller mangel på sådan. Leiemarkedet er for lengst deregulert, og å snakke om å gjeninnføre husleiereguleringen er som å banne i kirka. Bostøtta har krympa inn til en særordning for en liten gruppe vanskeligstilte og husleieloven er skreddersydd for småskala-utleiere med behov for et fleksibelt leieobjekt. For å bedre forholdene for de som må leie, trenger vi mer enn tiltak mot hyblifisering. Vi trenger en bedre statlig og kommunal bostøtte, og den kommunale bostøtten i Oslo må inkludere det private markedet og ikke bare de som bor kommunalt. Vi må få den kommunale boligsektoren på rett kjøl – og vi trenger en større kommunal og ideell boligsektor. Vi trenger en dreining fra private til profesjonelle utleiere, og Husbankens virkemidler for å stimulere til dette bør styrkes. Vi må styrke retten til bolig og retten til et godt bomiljø for vanskeligstilte gjennom sosiallovgivningen og vi trenger å revidere leiemarkedets mest grunnleggende reguleringsverktøy – husleieloven," skriver Leieboerforeningens Anne-Rita Andal blant annet i Dagsavisen.

Les mer nedenfor, under "les mer."

Teknologien kommer – men hvem skal eie den?

Teknologien kommer – men hvem skal eie den?

Trikkefører Linda Amundsen er klar:

"Uansett hva fremtiden vil bringe, er det viktig at vi former og skaper en fremtid der vi legger til rette for det beste for den allmenne befolkninga. Der vi har en offentlig styring av infrastrukturen som skal drifte og være bærende i den nye teknologien. Slik vi i dag holder på innenfor kollektivtrafikk og samferdsel er ineffektivt, kostbart og lukrativt for de utvalgte få. Der vi har ferger som legger til ved Aker Brygge som for lengst burde vært anlagt med landstrøm, men som anbudselskende selskaper som #ruter trenerer i det lengste i sin søken etter tilbydere. Mens Sporveien, 50 meter fra bryggekanten, har likestrøm infrastruktur med 750 V som bare hadde tatt et par dager å legge opp. Men igjen, da er det ingen som tjener penger på prosjektet annet enn at Oslo kommune hadde spart en god håndfull med millioner som kunne vært brukt til andre tiltak for befolkninga.

Vi kan ikke ha en fremtid der ethvert privat firma skal finne opp «hjulet på nytt», hver gang en ny teknologi kommer. En trenger ikke være rakettforsker eller ingeniør for å forstå at dersom man driver en bedrift i privatregi, er målet å tjene mest mulig, og bruke minst mulig penger. Når førerne forsvinner sammen med ulike typer driftsteknikere, operatører og lignende, blir det neste man kan spare inn på sikkerhetstiltak. Med regjeringas velsignelse eller ikke. Derfor må det offentlige inn og ta en helhetlig styring av spesielt kollektivtrafikken. Utbygging, utvikling og effektivitet vil aldri kunne skje om man har private selskaper som kjemper om hvem som kan tjene mest mulig med minst mulig innsats," skriver Linda Amundsen blant annet.

Les hele hennes artikkel under "les mer."