Åpenhet

Lojalitet også til skolen

Jeg er uenig i hva du sier, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å si det, uttalte i sin tid den franske forfatteren Voltaire. Jeg håper at barn og unge i Oslo gjennom sin skolehverdag blir opplært i samme demokratiske ånd, skriver bystyremedlem Ivar Johansen.

Vil kontrollere pressen

Bydel Nordstrand vil ikke uten videre slippe til journalister på sine institusjoner når det kommer politikere på besøk. Dette kommer frem i en prosedyre for politikerbesøk som er utarbeidet av bydelen og som ble lagt ut på bydelens nettsider sist fredag. Norsk Presseforbund finner at prosedyren bryter både ytringsfriheten og offentlighetsloven.

Det er særlig punktet der det står at ansatte eller tjenesteledere ikke skal stilles eller svare på spørsmål av politisk, økonomisk eller ressursmessig art, som vekker oppsikt. – Dette ser ut til å være i strid med et rundskriv fra byrådet om at ansatte har lov til å ytre seg om de fleste forhold på arbeidsplassen sin, sier Ivar Johansen (SV).

Les mer i Nordstrand Blad

Skoledirektøren bekrefter at Oslo-rektorer har munnkurv

Finanskomiteen i Oslo bystyre behandlet i går saken om Oslo-rektorer som nektes av skoleetaten å uttale seg kritisk til mediene om saker som angår skolen. Det var Ivar Johansen (SV) som tok opp saken. - Jeg er ikke beroliget etter dette møtet. Skoleetaten har ikke tilstrekkelig forståelse for viktigheten av åpenhet og debatt  rundt situasjonen i Oslo-skolen. For meg var dette en bekreftelse på et betydelig problem, sier Ivar Johansen.

Les mer

Vil rydde opp i munnkurv-regler

Bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) i Oslo vil i finanskomiteen 15. januar be om en gjennomgang av hvordan Oslo-skolens regler for å uttale seg til media praktiseres. - Byråd og skoledirektør må innkalles for å gå gjennom reglene i detalj og drøfte konsekvensene.

Les mer

Oslorektorer har munnkurv

Rektorer er å anse som ledere nær beslutningsnivå og kan derfor ikke uttale seg fritt i mediene. Rektorer må gå tjenestevei, svarte finansbyråd André Støylen (H) på spørsmålet fra bystyrerepresentanten Ivar Johansen (SV) i spørretimen i Oslo bystyre i dag.

Les mer

Byråkratiets irrganger

Oslo Venstres kommunevalgprogram for denne valgperioden har bl.a. denne målformulering: "Venstre ønsker å minske avstanden mellom politikerne og velgerne, mellom de som styrer og de som blir styrt." Foreldrene ved Huseby skole var fortvilet, og mente det var viktig å involvere byens politiske ledelse. Men skolebyrådens generelle beskjed tilbake var: Hold dere til den byråkratiske tjenestevei. "Du er sjefen", er et slagord Venstre benytter i sine valgkamper. Og sjefen er altså byens innbyggere. Byens skolebyråd bør da akseptere å ta imot appeller fra foreldre og innbyggere i denne byen som er i en fortvilet situasjon, og ikke overlate dem til de byråkratiske irrganger, skriver Ivar Johansen.

Informasjonspolitikk for Oslo kommune

Fra SVs side synes vi det er en grunnleggende mangel i det dokumentet byrådet her har lagt fram: Informasjon gjøres til en enveiskommunikasjon, hvor det er kommunen selv som skal informere eller gjøre informasjon tilgjengelig. Dette til forskjell fra Statens informasjonspolitikk, hvor kommunikasjonsprinsippet ligger inne som et – av 5 – hovedprinsipper. Kommunen skal ikke være et ensidig propaganda-apparat ut til innbyggerne, men legge til rette for toveiskommunikasjon. Dialog. Og hvor det særs viktig å inspirere innbyggerne til å være aktiv i å forme lokalsamfunnet og påvirke tjenestetilbudet. Kommunen skal være lyttende og ta signaler fra brukerne av kommunens tjenester, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet byrådets forslag til informasjonspolitikk for kommunen. Han fikk enstemmig tilslutning til forslagetom at kommunikasjon også skulle inn som et av hovedprinsippene.

Utrolige Oslo

Oslo kommune framstår som landets mest lukkede kommune. Det norske militærforsvar kan snart anses som en åpen bok, sammenlignet med den lukkethetskultur som preger Oslo Rådhus. Men nå overgår Høyre-byrådet selv de villeste fantasier når detgjelder hemmelighold. Byråd Bård Folke Fredriksen hevdet i siste møte i bystyrets finanskomite er det vil være i strid med forvaltningslovens bestemmelser å gi byens folkevalgte innsyn i de kontrakter som kommunen inngår som følge av konkurranseutsetting og privatisering, skriver Ivar Johansen i Aftenposten.

Oslo: Den lukkede kommune

Oslo er fortsatt landets mest lukkede kommune. Onsdag behandlet bystyret kommunens høringsuttalelse om ny offentlighetslov. Behandlingen viste at Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti verdsetter hemmeligholdet, og sammen vil sloss for at Oslo fortsatt skal være den lukkede hovedstad, skriver Ivar Johansen i Dagsavisen.

Refser Oslo for hemmelighold

Oslo kommune holder dokumenter hemmelig i strid med offentlighetsloven. En stikkprøve Oslo kommunes kontrollutvalg har foretatt, viser at mer enn halvparten av dokumentene skulle vært offentliggjort. - Det er større åpenhet i Forsvarets overkommando enn i Rådhuset, sier medlem av utvalget, Ivar Johansen (SV).

Les mer i Dagbladet