Åpenhet

Natur og Ungdom får nei til utstilling på T-banen

Utfra begrunnelse om å sikre flest mulige tilgjengelige møteplasser for det frivillige organisasjonsliv til meningsbrytninger og debatt for byens innbyggere påla et bredt flertall i Oslo bystyre 16. oktober i fjor byrådet å gå i dialog med Sporveien, NSB m.fl. for å legge til rette for at deres områder gjøres tilgjengelig som treffsted mellom organisasjoner, partier etc. og byens innbyggere. Men tydeligvis har intet skjedd. Groruddalen Natur og Ungdom får nei fra Sporveien til en utstilling på Furuset T-banestasjon med begrunnelse "Vi gir aldri tillatelse til noe politisk parti eller til organisasjoner som argumenterer for spesielle konkrete politiske saker, å fremme sine standpunkt fra våre områder. Det gjelder både i form av utstillinger, stands og utdelinger av flyers.” Ivar Johansen tar saken opp med byrådet.
 

Les mer
Les Akers Avis

En lukket skole

I Oslo er skolepolitikerne nødt til å arrangere egen høring for å skaffe seg oversikt over hva slags forhold elever og lærere lever under. Oslo-skolen er blitt et lukket system, og det er et demokratiproblem, skriver politisk reporter i NRK Østlandssendingen Olav Juven.

Underlig nok er det da at skolebyråd Kjell Veivåg - som forvalter hemmeligholdet og munnkurven representerer partiet Venstre. Men samtidig går Venstres parlamentariske leder på Stortinget Trine Skei Grande svært så høut ut og sier at "Venstre vil slå ring om Grunnlovens paragraf 100, retten til ytringsfrihet. Våre lokale folkevalgte vil jobbe for at kommunalt ansattes ytringsfrihet respekteres. "Så langt har vi ikke sett noe til denne garantien i Oslo.


Les Olav Juvens kommentar

Sang ut - får saken opp på nytt

Skoleetaten i Oslo straffet kommuneansatte Jan Rune Lund fordi han snakket med P4. Nå får han støtte av Sivilombudsmannen, og saken må behandles på nytt av klagenemnda. Saken har betydning for ytringsfriheten til 43.000 ansatte. Det heter i Sivilombudsmannens uttalelse: "Åpenhet i virksomheten og tjenestemenns frihet til å ytre seg bidrar til en effektiv kontroll med virksomheten. Beskyttelse av tjenestemenns adgang til å uttale seg og deres frimodighet er derfor viktig. Å reagere med ordensstraff vil etter forholdene kunne virke som en trussel mot den kontroll og åpenhet som forvaltningen skal være omgitt med."

Når noen må si fra

Stadig flere nordmenn får munnkurv når de ønsker å varsle offentligheten om kritikkverdige forhold. Reglene som forbyr arbeidstakere å uttale seg til pressen blir stadig flere og strengere. Og represaliene mot dem som velger å stå frem med slik kritikk blir stadig hardere. Personer som betjener viktige funksjoner på sykehjem, skoler og andre offentlige institusjoner møter stadig oftere begrensninger i sin rett til ytringsfrihet. I samarbeid med Norsk Redaktørforening har Brennpunkt gjort en omfattende undersøkelse av ansattes ytringsfrihet i over 130 norske kommuner. Resultatet er illevarslende.

Barne- og familieetaten ga ansatte munnkurv

I et referat fra AMU-møte i Barne- og familieetaten av 15. sept. står det bl.a. : "Organisasjonen får tilbakemelding fra medlemmer fra hele etaten som opplever et press fra overordnede om ikke å uttale seg om saker som ikke er unndratt offentligheten til presse eller ansvarlige politikere. I forbindelse med åpent møte om barnevernet der ansvarlige politikere var tilstede, var flere medlemmer av organisasjonene av den oppfatning at det ville straffe seg om de ga uttrykk for sine politiske og faglige meninger om et bedre barnevern i Oslo. "

Ivar Johansen har bedt byrådet gi en skriftlig orientering til bystyrets finanskomite om den konkrete hendelse som er omtalt i AMU-referatet fra Barne- og familieetaten og hvilke initiativ byrådet vil ta for å sikre at også ansatte i Barne- og familieetaten framover har den samme ytringsfrihet som Oslo bystyre har understreket skal gjelde for alle kommunalt ansatte.


Les mer
Byrådets var nr. 1 (pdf-format)
Byrådets svar nr. 2 (pdf-format)

Polirazzia mot politisk aktivistmiljø

Politiet i Oslo aksjonerte fredag formiddag mot det uavhengige nettstedet indymedia.no. Ansvarlige for nettstedet antar at politiet er ute etter spor etter flere dyrevernsaksjoner her i landet den siste tiden. Indymedia er et internasjonalt nettverk av medieorganisasjoner og journalister som tilbyr aktivistbasert, ikke-kommersiell nyhetsdekning. Indymedia kaller seg demokratisk nyhetskanal for en radikal, sann og lidenskapelig beskrivelse av virkeligheten."


Nå gjelder det at pressefolk ser det prinsipielle perspektivet: Tenk at en dyrevernaktivist har lagt inn et debattinnlegg/appell på debattsidene Dagbladet eller Aftenposten har på nettet. Politiet stiller opp i redaksjonslokalen, med en rettslig kjennelse og ber om å få kopiere alt de selv finner av interesse på avisens server.

Ytringsfrihet, uten å spørre sjefen om lov

”Det legges til grunn at Lund uten å innhente tillatelse fra sine overordnede har uttalt seg kritisk til pressen om forholdene ved sin arbeidsplass, Lysejordet skoles fritidsordning. Dette anses som brudd med den ansattes lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.” Dette er begrunnelsen Oslo kommunes klagenemnd bruker for at det er rettmessig at en kommunalt ansatt har fått tjenestepåtale.

Ansattes tillitsvalgte førsøkes hindret i å informere politikerne

Skal ansattes tillitsvalgte ha rett til å framføre det de anser som helt relevante opplysninger direkte til folkevalgte på de saker som er til behandling, eller kunne ta opp en sak med de folkevalgte? To eksempler viser at det faktisk er slik at kommunens ledere forsøker å forhindre at folkevalgte får relevant informasjon:

Stockholm: Full ytringsfrihet

"Det är en självklar rättighet för våra medarbetare att få ta kontakt med och uttala sig för medierna. Medarbetaren har dock ingen skyldighet att svara på frågor utan har alltid rätt att hänvisa till sin chef\par eller annan informationsansvarig. Yttrandefrihet och meddelarfriheten tillhör grundstenarna i den svenska demokratin. Efterforskning av anställdas kontakter med medierna får därför inte förekomma." Så krystallklar er Stockholm stads reglement fort ansattes yringsfrihet. Og så kan en jo sammenligne den med munnkurv-policyen til det politiske flertall i Oslo bystyre.


Les Stockholms informasjons- og kommunikasjonsstrategi
(pdf-dokument)

Politireformen: En uønsket debatt

Hvor er politiet i den lokal kriminalpolitiske debatten? Spørsmålet dukker opp etter flere tilfeller hvor lensmenn av politimesteren har blitt nektet å møte kommunestyret. - Det virker som om at det ikke er ønskelig med en debatt om det som nå skjer i politiet. Landets politimestere er helt borte fra den offentlige debatten. I en tid der politiet er inne i en stor omorganisering er dette et demokratisk problem, sa førstestatsadvokat Lasse Qvigstad på Norsk Redaktørforenings høstmøte i Oslo.