Åpenhet

Rektorknebling kan havne i retten

Utdanningsforbundet er lei av at rektorer i Nord-Trøndelag blir straffa når de uttaler seg offentlig om problemer i skolen. Flere rektorer har fått refs fra rådmannen fordi de har vært kritiske når de har snakka med politikere og foreldre. Dette kan vi ikke akseptere, sier fylkesleder Gunn Nordstrøm i Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag. - Det er klart at den dagen vi får en sak som skal opp for retten så er vi villig til å ta den, sier Nordstrøm.
- Er det saker som kan havne i retten her i Nord-Trøndelag? - Slik det ser ut nå så mener vi det ja.


Les mer hos NRK Trøndelag

Folkevalgte, offentlighetsloven og taushetsbelagte opplysninger

Kan folkevalgte selv omklassifisere et dokument unntatt offentlighet pga. at det innholder taushetsbelagte opplysninger, etter å ha fjernet de taushetsbelagte opplysninger? Temaet er til drøfting i forretningsutvalget i Oslo bystyre. Ivar Johansen kommenterer et notat fra Bystyrets sekretariat, og påviser at sekretariatet gir en gal lovforståelse.

Les mer

Varslere: Forsker slakter lovforslaget

Den nye arbeidsmiljøloven gir for dårlig beskyttelse til ansatte som sladrer om ulovligheter, mener arbeidsrettsjurister. De får støtte av britisk forsker. - Loven må være enkel å forstå. Hva er en "lojal varsler", slik lovteksten omtaler? Skal man være lojal mot arbeidsgiver eller mot samfunnet, spør Lucy Vickers. Hun underviser i jus ved Oxford Brookes University.

Les mer i Aftenposten

Slår alarm om overvåking

Du må regne med at epost sendt fra Hotmail og Yahoo skannes av etterretningsnettverket Echelon. Stortinget har nå fått oversendt rapporten "Elektroniske spor og personvern" fra Teknologirådet. Rapporten vier spesielt mye plass til det tidligere så mye omtalte Echelon. Dette et er verdensomspennende avlytningsnettverk drevet av en etterretningsallianse mellom USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand.


Les mer i Computerworld

Straffes for å ta opp kritikkverdige forhold

Ansatte som varsler om kritikkverdige forhold på offentlige arbeidsplasser fryses ut, mister arbeidsoppgaver eller blir beskyldt for faglig inkompetanse. Dette framkommer i en undersøkelse gjort av FAFO-forskerne Marit Skivenes og Sissel Trygstad og der 15 varslere er intervjuet. Da rapporten ble lagt fram på Pressefrihetens Dag i Oslo tirsdag, understreket begge forskerne at det hadde vært uhyre vanskelig å få informantene til å stå fram. For fire av de 15 hadde belastningen vært så stor at de hadde sluttet i jobben. Men alle konkluderte på direkte spørsmål med at de ville ha gjort det samme i ettertid, «fordi jeg følte at det var det eneste riktige».


Les rapporten
(pdf-dokument)

Professor Henning Jakhelln: Tale er gull

- Siden tillitsvalgte i offentlig sektor er med på å legge grunnlaget for beslutninger som gjelder bruken av offentlige midler, vil det i mange tilfelle være berettiget av tillitsvalgte å ta opp – kanskje endog i media som aviser, radio og tv – budsjettmessige spørsmål som ennå er på notat- og tankeplanet. Tillitsvalgtes kunnskaper og innsikt kan i denne sammenheng ha stor betydning. Og det er først når konsekvenser av forslag er skikkelig belyst at de folkevalgte har et skikkelig grunnlag for å treffe sine vedtak, sier professor Henning Jakhelln.

Les intervjuet

Byrådet tatt med buksa nede: Bryter offentlighetsloven

Etter Arkivloven, Arkivforskriften og Offentlighetsloven skal e-post journalføres i den offentlige postjournal på linje med all annen korrespondanse. Postjournalen er særs viktig for offentlighet og medias mulighet til innsyn i forvaltningen, og helt grunnleggende i den utstrekning man skal etterleve de vakre ord om en "åpen kommune". Allikevel er det påfallende hvor lite e-post som journalføres, og Ivar Johansen har vært overbevist om at byrådet her helt klart bryter lovens forutsetninger, og har en nonchalant holdning til Offentlighetsloven.

 

Munnkurv i Forsvaret

Forsvarssjef Sverre Diesen gir Forsvarets ansatte munnkurv, og understreker at at offiserer i Forsvaret ikke skal uttale seg om politiske spørsmål, men kun om rent faktiske, fagmilitære forhold i kraft av sin stilling eller kompetanse.

Ytringsfrihetens pris: Straffet for å si ifra

Jan-Rune Lundh har følt ytringsfrihetens pris på kroppen; nylig fikk han sparken fordi han hadde sagt ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen sin i Oslo kommune. Og det til tross for at Sivilombudsmannen har kritisert Oslo kommune for behandlingen av Lund, at både Oslo kommune og Kommunaldepartementet eksplisitt har slått fast at samfunnet trenger arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold, og at Stortinget senest denne uka vedtok at det er forbudt med gjengjeldelser mot varslere – eller whistleblowers, som de også kalles.

Rådmann fikk refs fra Sivilombudsmannen

Nord-Aurdal kommune får kraftig kritikk av Sivilombudsmannen etter at rådmannen i januar i år, i følge VG, prøvde å kneble en frittalende lærer. Lærer Kirsten Inga Kamrud ble beordret til å møte kommuneledelsen etter at hun som privatperson skrev et kritisk leserbrev om rådmannen i avisa Valdres i januar i fjor. Kirsten Inga Kamrud følte at stillingen som lærer sto i fare dersom hun ikke skrev på en måte som rådmannen kunne godta. Hun er fortsatt rystet over rådmannens framgangsmåte, sier hun til VG. I flere år har Kamrud skrevet kronikker og leserbrev i lokalavisa Valdres.