Åpenhet

Utdanningsetaten knebler elevene

Elever og ansatte ved Ris skole har stort engasjement i forhold til det dårlige inneklimaet ved skolen. De mener det er uholdbart at de må lufte gjennom vinduene, når Ringveien ligger 3 meter unna og er full av svevestøv. I høst engasjerte elevene seg, gjennom et elevinitiativ under faget Medier og kommunikasjon, for å få bedret inneklima-forholdene ved å sende e-mailer til skolebyråd, etatsledelse og politikere om saken.

Ansattes ytringsfrihet: Sykehjemsetaten må trekke tilbake rundskriv

Sykehjemsetaten sendte ut rundskriv til alle etatens rundt 6.000 ansatte som klart begrenset tjenesteledere og ansattes mulighet til å ytre seg i forhold til presse og offentlighet og delta i den alminnelige samfunnsdebatt. Med bakgrunn i initiativ i bystyrets finanskomite fra Ivar Johansen har byrådet nå pålagt etaten å trekke tilbake rundskrivet.

Kritiserer uriktig informasjon fra Forsvaret

Forsvarets beslutning om å tie om at offiserer i den norske spesialstyrken drakk seg fulle og skjøt med pistol i NATOs hovedkvarter i Kabul, vekker reaksjoner i SV. – Forsvaret har et ansvar for å sikre at den informasjon som tilflyter offentligheten er korrekt. Når de ser at det er ukorrekt, bør de bidra til å korrigere, sier Ivar Johansen som er leder av SVs internasjonale utvalg og medlem i Stortingets ombudsmannsnemnd for Forsvaret til NTB.

Les mer

Datalagringsdirektivet: Mer overvåking

Datateknologien gjør at Staten allerede vet mye om hva vi gjør og hvor vi er. Snart, om ikke regjeringen nedlegger veto mot EUs nye datalagringsdirektiv, kan alle opplysninger om hvem du kommuniserer med på telefon og e-post bli lagret i inntil to år og brukes ved mistanke om noe kriminelt. Men har lovlydige borgere grunn til å være bekymret? Ivar Johansen advarer, i et intervju med NRK P2s magasin Kurer.
Les mer

Hør radioprogrammet

Bredbånd: Uredelig av IKT-Norge

Det er naturligvis helt legitimt at IKT Norge driver lobbyvirksomhet for å bedre driftsvilkårene for sine medlemsbedrifter, på linje med den lobbyvirksomhet Rederforbundet, NHO og andre kommersielle aktører driver. Og så får vi folkevalgte klare å foreta avveiningen av hvorvidt en vil prioritere mellom for eksempel subsidiering av IKT-bransjen, eller gi billigere hjemmehjelpstjenester til 90-årige Olga som i sin skrøpelighet trenger bistand til renhold og praktisk hjelp i huset. Eller evt har offentlige midler til begge deler.

Ny offentlighetslov. Høringsuttalelse fra Oslo kommune

Den gang det ble lovbestemt at møter i folkevalgte organer, for eksempel bystyrekomiteene, strittet flertallet i dette bystyre i mot. Dessverre, ordfører. Også i dag ser vi at flertallet i denne salen stritter i mot når et regjeringsoppnevnt utvalg nesten enstemmig anbefaler større åpenhet i kommune-Norge. Oslo kan fortsatt med rette bære betegnelsen ”den lukkede kommune”, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet høringsuttalelse til endringer i offentlighetsloven.

Årsberetning 2003 - Oslo kommunes klagenemnd

Dessverre har vi nok for mange eksempler på at det i kommunens etater og virksomheter ikke verdsettes og oppmuntres i skikkelig grad til at kommunens ansatte deltar i den alminnelige samfunnsdebatt. Uttalelse om at Oslo skal være en maksimal åpen kommune har liten verdi hvis byrådet selv i den praktiske hverdag ikke forvalter dette verdisyn. Særlig har skolebyråden her et særlig ansvar i forhold til så vel etatssjefen, som sin nærmeste stab, sa jeg bl.a. når bystyret behandlet årsberetningen til Oslo kommune klagenemnd.