Åpenhet

Årsberetning 2003 - Oslo kommunes klagenemnd

Dessverre har vi nok for mange eksempler på at det i kommunens etater og virksomheter ikke verdsettes og oppmuntres i skikkelig grad til at kommunens ansatte deltar i den alminnelige samfunnsdebatt. Uttalelse om at Oslo skal være en maksimal åpen kommune har liten verdi hvis byrådet selv i den praktiske hverdag ikke forvalter dette verdisyn. Særlig har skolebyråden her et særlig ansvar i forhold til så vel etatssjefen, som sin nærmeste stab, sa jeg bl.a. når bystyret behandlet årsberetningen til Oslo kommune klagenemnd.