Åpenhet

Bredbånd: Uredelig av IKT-Norge

Det er naturligvis helt legitimt at IKT Norge driver lobbyvirksomhet for å bedre driftsvilkårene for sine medlemsbedrifter, på linje med den lobbyvirksomhet Rederforbundet, NHO og andre kommersielle aktører driver. Og så får vi folkevalgte klare å foreta avveiningen av hvorvidt en vil prioritere mellom for eksempel subsidiering av IKT-bransjen, eller gi billigere hjemmehjelpstjenester til 90-årige Olga som i sin skrøpelighet trenger bistand til renhold og praktisk hjelp i huset. Eller evt har offentlige midler til begge deler.


Men jeg ville satt pris på noe større redelighet. Høyre/Fr.P-byrådet har av hensyn til forsvarlig utredning bedt om noe lenger tid på å utrede saken, for å se helhetlig på dette i forhold til likebehandling av teknologi og bransjer. Og når byrådet juridiske fagekspertise med tyngde hevder at det vil kunne være i strid med EØS-avtalens art. 61 om forbud mot offentlig støtte dersom aktører i et kommersielt marked får rett til vederlagsfritt, eller til en underpris, å ha ledninger liggende i kommunal grunn må vi ta denne innvending alvorlig. SV og Arbeiderpartiet har sagt ja til å gi byrådet noe lenger tid. Altså bedt om utsette. Og det blir uredelig når IKT-Norge da sender ut pressemelding og ”informerer” om at SV har tatt standpunkt mot forslaget.

Kommersielle aktører kjøper seg ofte advokatuttalelser, for å underbygge lobbyvirksomhet. Disse er ofte beheftet med svakheter. Advokat Føyen forholder seg for eksempel ikke til at det foreligger ulike overføringsteknologier for bredbånd, som fiber, xDSL, radioaksess, satellitt og kabel-TV. Et vedtak om at kommunen ikke skal kreve inn leie for ”IKT-kabler i kommunal grunn” vil forskjellsbehandle de forskjellige deler av IKT-bransjen avhengig av hvorvidt de bruker teknologi over eller under bakken. Den som graver ned en kabel i kommunal grunn får offentlig støtte av kommunen, mens den som for eksempel setter opp basestasjon for bredbånd på en kommunal gård ikke kan nyte godt av en slik subsidiering. Kommunens juridiske rådgivere sier mye tilsier at dette vil være en forskjellsbehandling av deler av en bransje som vil være i strid med EØS-avtalen.

For øvrig: IKT-Norge har vel kanskje også notert seg at SV i Oslo bystyre har tatt initiativ til, og fått flertall for, at Oslo kommune skal utrede mulighet for gratis bredbånd for alle i Oslo sentrum?
Les Fiberskatten er trolig skrinlagt

Les «Bredbåndsskatt»-nei kan stride mot EØS