Åpenhet

Professor Jakhelln: Tjenestepåtalen til barnevernsarbeiderne lovstridig

Professor Jakhelln: Tjenestepåtalen til barnevernsarbeiderne lovstridigProfessor i rettsvitenskap, Henning Jakhelln, er krystallklar på at Barne- og familieetaten ikke har lovhjemmel for den tjenestepåtale de har gitt de 4 tillitsvalgte som varslet Bystyrets helse- og sosialkomite:

"Taushetspliktsbestemmelsene er ikke absolutte, men avhengig av hva og til hvem det blir gitt opplysninger. Når det i lovforarbeidene til arbeidsmiljøloven er forutsatt at varslingsretten ikke må krenke taushetsplikten, bygger denne forutsetning på at taushetsplikten må respekteres, men bare så langt taushetsplikten rekker. I denne sammenheng er det bl.a. av interesse at barnevernslovens § 6-7 ( i tredje ledd) gjør unntak fra reglene om taushetsplikt for opplysninger til andre forvaltningsorganer "for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse". Likedan er det i forvaltningslovens § 13 b nr. 2 gjort unntak for taushetsplikt for opplysninger knyttet til "oppfølgning og kontroll".

"Taushetspliktsbestemmelsene, så langt de rekker, er gitt av hensyn til de personer det gjelder - eksempelvis de iungdommer det her er tale om - og ikke for å beskytte vedkommende virksomhet mot overordnede instansers oppfølging av og tilsyn med at virksomheten er slik de skal være."

Les hele hans uttallelse her  (pdf-dokument, hvis problemer: høyreklikk og last ned til egen maskin)

Kommentarer   

#1 Ivar J 02-02-2010 10:47
For ordens skyld: Dette gjelder barnevernsloven s § 6-7 (tredje ledd). Det var en liten skrivefeil i en tidligere utgave.
#2 Øyvind Michelsen 02-02-2010 11:54
"Frimodige ytringer om statsstyrelsen og en hvilkensomhelst anden indrætning ere enhvert tilladt. Trykkefrihet bør finde sted" (Grunnlovens § 100) Dette gjelder uansett hvilken arbeidsgiver man måtte ha. Dersom jeg eller hvilkensomhelst annen offentlig ansatt ønsker å snakke med Ivar Johansen eller en hvilkensomhelst annen politiker om feks kommunens tjenester og tilbud så har vi FRI anledning til det nårsomhelst. Vi må bare poengtere at vi taler på vegne av oss selv og ikke arbeidsgiver. Dersom de temaer vi tar opp gjelder egen arbeidsplass har vi full anledning til det jfr. Grunnlovens § 100. Kommunen kan ikke oppheve Grunnlovsparagr afer!!!

You have no rights to post comments