Åpenhet

Bydel Nordstrand må trekke instruks for en lukkethetskultur

Hvis bydel Nordstrand får selebert besøk av helseministeren eller ordføreren på et av bydelens tjenestesteder får ikke pressen lov til å dekke nyheten, og helseministeren eller ordføreren får i svært begrenset grad lov til å spørre de ansatte om tjenestetilbudet. Utrolig.
Normalt burde en bydel være lykkelig over på den måte å få presentere tjenestetilbud og gi folkevalgte mulig til å få førstehåndsinformasjon, men i bydel Nordstrand er tydeligvis politisk overordnede folkevalgte et nødvendig onde.

Ivar Johansen har bedt byrådet skriftlig redegjøre for saken overfor bystyrets finanskomite, og som en konsekvens av bl.a. dette har bydelen funnet å måtte trekke tilbake tilbake de nye reglene.

Les Ivar Johansens spørsmål til byrådet
Les om saken i Nordstrand Blad
Les lederartikkel i Nordstrand Blad
Les at bydelen trekker regelverket
Les Nordstrand Blad om at bydelen trekker regelverket

Legg til kommentar