Åpenhet

Ansattes ytringsfrihet: Sykehjemsetaten må trekke tilbake rundskriv

Sykehjemsetaten sendte ut rundskriv til alle etatens rundt 6.000 ansatte som klart begrenset tjenesteledere og ansattes mulighet til å ytre seg i forhold til presse og offentlighet og delta i den alminnelige samfunnsdebatt. Med bakgrunn i initiativ i bystyrets finanskomite fra Ivar Johansen har byrådet nå pålagt etaten å trekke tilbake rundskrivet.


Byrådet har vedtatt en "Vær åpen-plakat", og igjen bl.a. understreket at "alle kommunens medarbeidere kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne."

Det er en grunnleggende forskjell på å si at kommunens ansatte (til nød?) kan få lov delta i samfunnsdebatten, til at en enstemmig bystyrets finanskomite i 2001 ga uttrykk for at dette var ønskelig, fordi de ansatte med "sin faglige kompetanse kan (...) gjennom deltakelse i samfunnsdebatten tilføre den offentlige debatt kvalitet og tyngde og gi velgere og folkevalgte et bedre grunnlag for beslutninger og kontroll."

Det er bra når Sykehjemsetaten nå pålegges å trekke tilbake rundskrivet, og at ytringsfrihet derfor også skal gjelde i denne etaten.

Les Vær åpen-plakaten
Les hva bystyrets finanskomite uttalte
Les hvordan sykehjemsetaten formidlet budskapet
Les: Ivar Johansen ber byrådet svare overfor bystyrets finanskomite
Les: Byrådet pålegger etaten å trekke tilbake rundskrivet

Legg til kommentar