Åpenhet

Utdanningsetaten knebler elevene

Elever og ansatte ved Ris skole har stort engasjement i forhold til det dårlige inneklimaet ved skolen. De mener det er uholdbart at de må lufte gjennom vinduene, når Ringveien ligger 3 meter unna og er full av svevestøv. I høst engasjerte elevene seg, gjennom et elevinitiativ under faget Medier og kommunikasjon, for å få bedret inneklima-forholdene ved å sende e-mailer til skolebyråd, etatsledelse og politikere om saken. Foranlediget av dette instruerte Utdanningsetaten skolens ledelse om at de måtte formidle en beskjed om at ”alle ansatte og elever må gå tjenestevei når de ønsker å ta opp problemene med inneklimaet.”
Osloskolen bør oppmuntre, ikke kneble, elevenes samfunnsengasjement og ønske om å påvirke beslutningsprosessene. Da må en også tåle at barn og unges ytringer ikke nødvendigvis er i byråkratspråket i Rådhuset, men ytringer på barn og unges premisser: i deres ofte direkte språkform og gjennom de unges kommunikasjonskanaler - som mail og sms. Ivar Johansen ber byrådet gi en skriftlig forklaring overfor bystyrets finanskomite.

Les Ivar Johansens henvendelse til byrådet
Les FNs barnekonvensjon, f.eks. paragraf 12 og 13
Les innspill til saken