Åpenhet

Ansatte i Oslo kommune: Rett til - men uønsket - at de ytrer seg?

Byrådet har vedtatt en "Vær åpen-plakat", og igjen bl.a. understreket at "alle kommunens medarbeidere kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan. kommunenes medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne." Men...... Det er en grunnleggende forskjell på å si at kommunens ansatte (til nød?) kan få lov delta i samfunnsdebatten, til når en enstemmig bystyrets finanskomite i 2001 uttalte "at prinsippet om ytringsfrihet ikke bare skal verne om den enkelte ansattes behov for å ytre seg, men også verne om demokratiet. For at innbyggerne skal kunne øve innflytelse og føre en etterfølgende kontroll er det en forutsetning at de blir informert om faktiske forhold og meningsbrytninger i kommunen. Ved sin faglige kompetanse kan de kommunalt ansatte gjennom deltakelse i samfunnsdebatten tilføre den offentlige debatt kvalitet og tyngde og gi velgere og folkevalgte et bedre grunnlag for beslutninger og kontroll."

Vi ser dette i praksis når f.eks. den nye Sykehjemsetaten skal formidle videre byrådets budskap. Etaten formidler da kun finanskomiteens varsomhetsregler, og underslår at finanskomiteen faktisk understreker viktigheten av at ansatte ytrer seg og deltar i samfunnsdebatten. Ivar Johansen har bedt byrådet begrunne overfor bystyrets finanskomite.

Les Vær åpen-plakaten
Les hva bystyrets finanskomite uttalte
Les hvordan sykehjemsetaten formidler budskapet
Les: Ivar Johansen ber byrådet svare overfor bystyrets finanskomite

Legg til kommentar