Åpenhet

Kulturbyråden krever forhåndssensur av etatenes pressemeldinger

En utrolig beskjed fra Byrådsavdeling for næring og kultur til deres underliggende etater: Næringsetaten, Kultur- og idrettsetaten og Gravferdsetaten. Etatene er gitt følgende instruks i brev av 27. november: "Det er besluttet at samtlige utkast til pressemeldinger skal sendes Byrådsavdelingen for eventuelle kommentarer før de sendes ut. Avdelingen skal innen 24 timer gi nødvendig tilbakemeldinger til etaten."

Sagt på en annen måte: Vi har ikke tillit til at etatene har den beste kompetanse til å utforme pressemeldinger på deres saksområder. Vi i Rådhuset vet best.
I Oslo kommunes informasjonspolicy heter det at "informasjonsansvar skal følge linjelederansvaret" og at "hver enkelt virksomhet er ansvarlig for informasjonsvirksomheten innenfor sine fagområder". Mao et prinsipp og ansvarliggjorte og myndiggjorte ledere og medarbeidere.

Fr.P-byråd Anette Wiig Bryn vil ha det annerledes. Heretter skal byråden og hennes stab kontrollere bl.a. Munchmuseet og Deichmanske biblioteks pressemeldinger før de sendes ut. Byråden skal drive forhåndssensur. Det er ikke alltid samsvar mellom teori og praksis.

12. desember: NRK Kulturnytt melder at kulturbyråden klokelig nok trekker instruksen

Les byrådsavdelingens brev til etatene
Les de interne rutiner

Legg til kommentar