Åpenhet

Bydelsutvalgsleder til innbyggerne: Hold kjeft

En av lærdommene av de omfattende mislighets- og korrupsjonssakene Oslo kommune nå står overfor er at kommunen må styrke varslervernet, for derigjennom å sikre at ansatte, brukere og innbyggerne på en trygg måte kan varsle der det er svikt i kommunens tjenester eller det er mistanke om misligheter.

Høyres bydelsutvalgsleder i bydel Nordre Aker, Egil Ihlen, ser annerledes på dette: "Det er beklagelig å se at enkelte av bydelens brukere benytter media til å klage på bydelens tjenester, og ikke minst at de trekker frem de ansatte som de store hindrene for å få nødvendige tjenester. Ofte vil faktagrunnlaget være ganske mangelfullt og skape unødig frykt hos andre", skriver han i sin spalte i lokalavisen Nordre Aker Budstikke.
For som han sier: "Vi har og skal fortsette å ha, et godt tjenestetilbud i Nordre Aker." Han beskjed er altså til brukerne av kommunens tjenester: Vi er så gode. Den virkeligheten dere beskriver og opplever er uriktig. Hold kjeft. Dere vet ikke hva dere snakker om.

Les artikkelen

Legg til kommentar