Åpenhet

Ivar Johansen i Utdanningsforbundet

"Ressurser til skole og barnehage. Lokalpolitikernes rolle i skjæringsfeltet mellom politikk og forvaltning, mellom rådmann og sektorinteresser". Dette var tittelen på Ivar Johansens foredrag ved Utdanningsforbundets seminar på Hurdalssjøen.


Les PowerPoint-manuset
(lagre på egen harddisk, for å åpne)

You have no rights to post comments