Åpenhet

Intern strid i KS-styret om varslere

Flertallet i KS-styret vil legge klare begrensninger på ansattes mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. SV advarer mot å skremme ansatte til taushet. SVs representanter i sentralstyret leverte en rekke endringsforslag til høringsuttalelsen, men samtlige forslag ble avvist av flertallet. Sentralstyremedlem Ivar Johansen mener flertallet går altfor langt i å begrense ytringsfriheten. - Uttalelsen fra KS innebærer så strenge krav til varsling at det kan skremme mange fra å ytre seg. Det vil i så fall være svært uheldig, sier Johansen til Kommunal Rapport.


Les Ivar Johansen og SVs forslag i KS