Åpenhet

Ytringsfrihet og varsling: Nytt lovforslag kan stanse varslere

En av landets fremste eksperter på arbeidsrett, professor Henning Jakhelln, er redd pasienters liv og helse kan komme i fare dersom et forslag til varslerbestemmelser i arbeidsmiljøloven blir vedtatt. Han frykter at helsepersonell ikke vil tørre å si fra om uheldige forhold. Jakhelln, som vil gjøre det tryggere å varsle om uheldige forhold i arbeidslivet, vil ha forbud mot å etterforske anonyme varslere og høy toleranse for at varslere kan overdrive eller ta feil. Bare dersom varsleren bevisst forsøker å skade arbeidsgiver, bør en varsler kunne stilles til ansvar.

Tidligere sjeflege ved Diakonhjemmet sykehus, Dagfinn Gedde-Dahl, forteller at leger i liten grad melder fra ved feil og uventede dødsfall, og at varsling er et ikke-tema ved medarbeidersamtaler.

Les mer i Journalen, medlemsbladet til Oslo Legeforening