Åpenhet

Kirkelig ansatte har ytringsfrihet

Kirketjener Sidsel Fauske i Fridalen menighet skrev leserinnlegget i Vårt Land og Bergens Tidende forrige helg. Der uttrykte hun bekymring for at menighetsmedlemmer blir «kirkekunder» etter omorganiseringen av kirken i Bergen. Hun signerte innlegget sammen med kapellanen og organisten i Fridalen. Sjefene hennes i Bergen Kirkelige Fellesråd svarte med å kalle henne inn på teppet.

Jusprofessorer mener kirkelig ansatte har full rett til å delta i offentlig debatt om arbeidsplassen sin.

Les mer i Vårt Land