Åpenhet

Får rosa, men ikkje kritisera

Tilsette i Sauda kommune får skryta så mykje dei vil og kan gjerne uttala seg i rosande vendingar til pressa. Kontroversielle saker må dei derimot halda tett om.

Les mer i Haugesund Avis