Åpenhet

Ytringsfrihet – ikke for norske biblioteksansatte?

"Hvordan kan man på den ene siden arbeide med grunnlegende ytringsfrihetsprinsipper samtidig som mange offentlig ansatte er kneblet av lojalitetspålegg? Svært mange bibliotek har utarbeidet etiske retningslinjer for biblioteksansatte. Mange punkter retter seg viktig nok mot behandling av lånere og respekten for det enkelt individet. Men : svært mange har  i tillegg blitt pådyttet punkter som gjelder forholdet til arbeidsgiver. Arbeidstaker er dermed pålagt IKKE å uttale seg negativ om arbeidsgiver. Dette betyr i praksis at ingen som arbeider på Deichman i Oslo – folkebibliotekenes mor og fyrtårn for alle som arbeider i folkebibliotekvesenet - , kan uttale seg om den katastrofale biblioteksmeldingen man risikerer å få vedtatt i Oslo kommune. Det anses som illojalt å kommentere negativt en plan som vil bygge ned et lavterskeltilbud som har fungert i utrolig mange år," skriver Aud Jorunn Aano, leder av Ytringsfrihetsutvalget, Norsk bibliotekforening, og Frode Bakken, leder Norsk Bibliotekforening.


Les mer hos Norsk Bibliotekforening