Åpenhet

Rådmann fikk refs fra Sivilombudsmannen

Nord-Aurdal kommune får kraftig kritikk av Sivilombudsmannen etter at rådmannen i januar i år, i følge VG, prøvde å kneble en frittalende lærer. Lærer Kirsten Inga Kamrud ble beordret til å møte kommuneledelsen etter at hun som privatperson skrev et kritisk leserbrev om rådmannen i avisa Valdres i januar i fjor. Kirsten Inga Kamrud følte at stillingen som lærer sto i fare dersom hun ikke skrev på en måte som rådmannen kunne godta. Hun er fortsatt rystet over rådmannens framgangsmåte, sier hun til VG. I flere år har Kamrud skrevet kronikker og leserbrev i lokalavisa Valdres. "Tilsatte i offentlig forvaltning har, som andre privatpersoner, alminnelig ytringsfrihet. Offentlig tilsatte har et vidt spillerom – både i form og innhold – for offentlig å gi uttrykk for sin mening. Eventuelle begrensninger i ytringsfriheten må ha tungtveiende grunner. Ombudsmannen konkluderte med at kommunens reaksjon på den tilsattes ytringer i avisa var å anse som en tjenstlig tilrettevisning, men at verken arbeidsgivers styringsrett eller arbeidstakers lojalitetsplikt hjemlet reaksjonen fra kommunens side," skriver Sivilombudsmannen.

Les mer hos NRK Oppland
Les Sivilombudsmannens uttalelse

Legg til kommentar