Åpenhet

Rådmann fikk refs fra Sivilombudsmannen

Nord-Aurdal kommune får kraftig kritikk av Sivilombudsmannen etter at rådmannen i januar i år, i følge VG, prøvde å kneble en frittalende lærer. Lærer Kirsten Inga Kamrud ble beordret til å møte kommuneledelsen etter at hun som privatperson skrev et kritisk leserbrev om rådmannen i avisa Valdres i januar i fjor. Kirsten Inga Kamrud følte at stillingen som lærer sto i fare dersom hun ikke skrev på en måte som rådmannen kunne godta. Hun er fortsatt rystet over rådmannens framgangsmåte, sier hun til VG. I flere år har Kamrud skrevet kronikker og leserbrev i lokalavisa Valdres. "Tilsatte i offentlig forvaltning har, som andre privatpersoner, alminnelig ytringsfrihet. Offentlig tilsatte har et vidt spillerom – både i form og innhold – for offentlig å gi uttrykk for sin mening. Eventuelle begrensninger i ytringsfriheten må ha tungtveiende grunner. Ombudsmannen konkluderte med at kommunens reaksjon på den tilsattes ytringer i avisa var å anse som en tjenstlig tilrettevisning, men at verken arbeidsgivers styringsrett eller arbeidstakers lojalitetsplikt hjemlet reaksjonen fra kommunens side," skriver Sivilombudsmannen.

Les mer hos NRK Oppland
Les Sivilombudsmannens uttalelse