Åpenhet

Munnkurv i Forsvaret

Forsvarssjef Sverre Diesen gir Forsvarets ansatte munnkurv, og understreker at at offiserer i Forsvaret ikke skal uttale seg om politiske spørsmål, men kun om rent faktiske, fagmilitære forhold i kraft av sin stilling eller kompetanse. Ansatte kan også miste muligheten til å jobbe dersom de uttaler seg offentlig om omstillingene i Forsvaret. Forsvaret skal kvitte seg med en rekke stillinger gjennom forskjellige nedleggelser eller bortsettingstiltak. Personellforbundet, som organiserer de sivilt ansatt i Forsvaret, kjenner til flere konkrete tilfeller hvor ansatte er blitt truet med å bli fratatt sikkerhetsklareringen de trenger for å jobbe i Forsvaret, dersom de uttaler seg offentlig om disse prosessene. – I praksis betyr dette at de mister jobben. Uten sikkerhetsklarering kan de nærmest ikke bevege seg inne på militært område, sier leder i Personellforbundet Edvin Værøy til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Les forsvarssjefens pressemelding
Les i Nettavisen om forsvarssjefens uttalelse
Les uttalelse fra ansattes organisasjoner