Åpenhet

Byrådet tatt med buksa nede: Bryter offentlighetsloven

Etter Arkivloven, Arkivforskriften og Offentlighetsloven skal e-post journalføres i den offentlige postjournal på linje med all annen korrespondanse. Postjournalen er særs viktig for offentlighet og medias mulighet til innsyn i forvaltningen, og helt grunnleggende i den utstrekning man skal etterleve de vakre ord om en "åpen kommune". Allikevel er det påfallende hvor lite e-post som journalføres, og Ivar Johansen har vært overbevist om at byrådet her helt klart bryter lovens forutsetninger, og har en nonchalant holdning til Offentlighetsloven.

 

 

Da denne rapporten fra Kommunerevisjonen ble lagt fram ba han derfor byrådet dokumentere dato for når de respektive brev og e-poster var journalført. Og svaret ble - dessverre som ventet: "Ved en gjennomgang av de aktuelle e-poster som spørsmålet omhandler, både til og fra byrådsavdelingen, konstaterer vi at de ikke er journalført. Vi har innskjerpet reglene i samsvar med Rundskriv 24/2001 Revidert instruks for bruk av e-post."

Les saken
Les innskjerpingsbrev
Les reglene

You have no rights to post comments