Åpenhet

Fagfolk knebles i Helse Øst

Både Legeforeningen og tillitsvalgte bekrefter at de ansatte i helseregionene blir pålagt en stadig strengere munnkurv. Dermed mister offentligheten innsyn i tilstanden til norsk helsevesen. Yngre Legers Forening sin leder Yngve Mikkelsen sier mange sykehusleger ikke tør å si fra dersom pasienter får feil eller dårlig behandling, av frykt for å bli sagt opp. Etter sykehusreformen i 2001 skal sykehusene være mer effektive. Streng økonomistyring gjør at legene må ta uforsvarlige avgjørelser, ifølge Mikkelsen.

Les mer i Aftenposten
Lederartikkel i Aftenposten
Lederartikkel i Dagbladet
Nyhetsoppslag i NRK Dagsnytt
Lederartikkel Østlandets Blad

Legg til kommentar