Åpenhet

Finanskomiteen: Tillitsvalgtes rett til politikerkontakt må sikres

Finansbyråden er klar på at ansattes tillitsvalgte har en helt legitimt rett til å ta kontakt med bydelsutvalgsmedlemmer, men i sitt svar til bystyrets finanskomite bringer han allikevel inn for mange forbehold. Men finanskomiteen var ved sin behandling av saken torsdag 5. februar helt krystallklar. Tillitsvalgte har en helt legitim og soleklar rett - på linje med enhver annen interessegruppe, forening eller beboer i bydelen - til å ta kontakt med bydelspolitikere. Byråden fikk en klar beskjed fra komiteen om å sikre dette, ved å ta saken opp med alle bydelsdirektørene på første tjenesteledersamling. - Finanskomiteens klare og prinsipielle holdning er bra, sier SVs Ivar Johansen.

Les byrådens svar (pdf-fil)
Les lederartikkel i Aftenposten.

Legg til kommentar