Åpenhet

Faglig tillitsvalgte nektes å informere de folkevalgte

Bydelsdirektørene forsøker nå å hindre ansattes tillitsvalgte i å informere bydelspolitikerne om konsekvenser av foreslåtte budsjettkutt og reduksjoner i tjenstetilbudet, skriver Ivar Johansen.

Eksempler fra 4 bydeler:

- sosionomer: i bydel Østensjø ønsket hovedtillitsvalgt for sosionomene å informere bydelsutvalgets medlemmer om de negative konsekvenser dersom de foreslåtte kutt i budsjettforslaget ble vedtatt. De tillitsvalgte fikk tydelig beskjed fra bydelsdirektør at de ikke hadde adgang til å kontakte politikerne


- sykepleiere: i en bydel har de ansatte hatt særlig fokus på avvik, særlig i forhold til faglig forsvarlighet i tjenesten. De følte at de ikke ble tatt på alvor av bydelens administrative ledelse. De så seg derfor nødsaget til skriftlig å henvendelse seg til bydelsutvalget. Da ble hovedtillitsvalgt for sykepleierne innkalt på teppet til personalsjef og bydelsdirektør og fikk korreks


- fysioterapeuter: en hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene skrev til sin bydelsdirektør med reaksjoner på forslag til nedbemanning innenfor fysioterapitilbudet. Henvendelsen ble også sendt i kopi til bydelsutvalget. Den tillitsvalgte fikk en skarp muntlig korreks fra bydelsledelsen fordi hun hadde sendt kopi til bydelsutvalget.


- ergoterapeuter: i bydel Søndre Nordstrand var hovedtillitsvalgt for ergoterapeutene svært bekymret for budsjettforslag om nedskjæringer innenfor forebyggende helse og rehabilitering på bydelens sykehjem. Hun sendte en skriftlig henvendelse til bydelsdirektøren om konsekvensene av forslaget, med kopi til bydelsutvalget. Hun fikk prompte skriftlig beskjed fra bydelsdirektøren om at ansattes tillitsvalgte ikke hadde anledning til å henvende seg til bydelspolitikerne.


SVs Ivar Johansen tar nå saken opp i bystyrets finanskomite. - Ansattes tillitsvalgte har en selvfølgelig rett til å informere politikerne om konsekvenser av de forslag som er til behandling i bydelsutvalget, sier han

Les korrespondansen fra bydel Søndre Nordstrand
Les Ivar Johansens spørsmål til byrådet
Les NRK Østlandssendingen

Legg til kommentar