Åpenhet

Stockholm: Full ytringsfrihet

"Det är en självklar rättighet för våra medarbetare att få ta kontakt med och uttala sig för medierna. Medarbetaren har dock ingen skyldighet att svara på frågor utan har alltid rätt att hänvisa till sin chef\par eller annan informationsansvarig. Yttrandefrihet och meddelarfriheten tillhör grundstenarna i den svenska demokratin. Efterforskning av anställdas kontakter med medierna får därför inte förekomma." Så krystallklar er Stockholm stads reglement fort ansattes yringsfrihet. Og så kan en jo sammenligne den med munnkurv-policyen til det politiske flertall i Oslo bystyre.


Les Stockholms informasjons- og kommunikasjonsstrategi
(pdf-dokument)

Legg til kommentar