Åpenhet

Ansattes tillitsvalgte førsøkes hindret i å informere politikerne

Skal ansattes tillitsvalgte ha rett til å framføre det de anser som helt relevante opplysninger direkte til folkevalgte på de saker som er til behandling, eller kunne ta opp en sak med de folkevalgte? To eksempler viser at det faktisk er slik at kommunens ledere forsøker å forhindre at folkevalgte får relevant informasjon:

"Jeg og en av mine tillitsvalgte har skrevet et brev til en bydelsdirektør pga forslag til nedbemanning av x. Dette brevet har da også blitt sendt som kopi til politikerne lokalt. Jeg har ment at dette var en måte vi som tillitsvalgte kunne påvirke, men nå har den lokale tillitsvalgte fått skikkelig påpakning for dette. Bydelen mener at tillitsvalgte ikke kan skrive brev til lokale politikerne. Er dette riktig? Håper du har tid til å svare på dette!"


Og denne:


"Jeg er Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i bydel Sagene-Torshov. NSF lokalt har ved to anledninger de siste årene hatt runder med fokus på avvik, særlig i forhold til faglig forsvarlighet i tjenesten. Til tross for mange dokumenterte avvik, følte vi at dette ikke ble tatt på alvor. Siste runde lagde vi forenklede skjema, slik at det skulle være lettere å fylle ut for medlemmer og andre sykepleiere. Dette ble heller ikke tatt på alvor, for "feil skjema" ble brukt. Vi valgte å kontakte politikerne i forbindelse med dette, skrev et brev. Da ble HTV innkalt på teppet til møte med pers sjef og direktør. Vi lot oss og intervjue (som tillitsvalgte) om avvik i Puls (informerte om det på forhånd). det var heller ikke populært, men ble ikke møtt med noen formelle sanksjoner."


Sånn kan vi ikke ha det. Selvsagt har ansattes tillitsvalgte rett til å snakke med hvem de vil. Dette er noen - av mange - eksempler på forsøk på begrensning i ansattes rettigheter i Oslo kommune.

Legg til kommentar