Åpenhet

Ytringsfrihet, uten å spørre sjefen om lov

”Det legges til grunn at Lund uten å innhente tillatelse fra sine overordnede har uttalt seg kritisk til pressen om forholdene ved sin arbeidsplass, Lysejordet skoles fritidsordning. Dette anses som brudd med den ansattes lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.” Dette er begrunnelsen Oslo kommunes klagenemnd bruker for at det er rettmessig at en kommunalt ansatt har fått tjenestepåtale.

Dette er naturligvis liv ruskende galt. Kommunalt ansattes generelle ytringsfrihet er selvsagt ikke basert på at den forutsetning at ansatte må spørre sjefen om lov til å ytre seg i media. Stortingets ombudsmann for forvaltningen har i en nylig avgitt uttalelse bedt nemnda foreta en fornyet behandling av saken. Ivar Johansen innkalte Klagenemndas leder til møtet i bystyrets finanskomite, og lederen bekreftet at nemndas begrunnelse ikke er i samsvar med kommunens regler og at saken skal tas opp til ny behandling.


Les mer i Aftenposten

Les kommentarartikkel i Aftenposten
Les lederartikkel i Dagbladet
Les Sivilombudsmannens uttalelse

Legg til kommentar