Åpenhet

Barne- og familieetaten ga ansatte munnkurv

I et referat fra AMU-møte i Barne- og familieetaten av 15. sept. står det bl.a. : "Organisasjonen får tilbakemelding fra medlemmer fra hele etaten som opplever et press fra overordnede om ikke å uttale seg om saker som ikke er unndratt offentligheten til presse eller ansvarlige politikere. I forbindelse med åpent møte om barnevernet der ansvarlige politikere var tilstede, var flere medlemmer av organisasjonene av den oppfatning at det ville straffe seg om de ga uttrykk for sine politiske og faglige meninger om et bedre barnevern i Oslo. "

Ivar Johansen har bedt byrådet gi en skriftlig orientering til bystyrets finanskomite om den konkrete hendelse som er omtalt i AMU-referatet fra Barne- og familieetaten og hvilke initiativ byrådet vil ta for å sikre at også ansatte i Barne- og familieetaten framover har den samme ytringsfrihet som Oslo bystyre har understreket skal gjelde for alle kommunalt ansatte.


Les mer
Byrådets var nr. 1 (pdf-format)
Byrådets svar nr. 2 (pdf-format)