Åpenhet

Helsevesenet unndras offentlig innsyn

Mangelfullt offentlig innsyn, begrenset lokal innflytelse og favorisering av spesialistveldet kan komme til å prege de nye helseforetak - fordi lover og regelverk tillater det, skriver professor Noralv Veggeland ved Høgskolen i Lillehammer. De negative sidene ved at statlige monopoler faller, bør frem i lyset, mener han. 


Les mer i Aftenposten

Legg til kommentar