Åpenhet

Fortsatt bekymring for rektorers ytringsmulighet

Skoledirektøren var onsdag innkalt til bystyrets finanskomite for å forklare seg om rektorers og læreres mulighet til å ytre seg.   Jeg er ikke beroliget etter dette møtet. Etaten vektlegger ikke i tilstrekkelig grad viktigheten av en åpen debatt om det som skjer i Osloskolen. Jeg merket meg dog at skolebyråden ved flere konkrete eksempler som ble brakt opp under møtet viste en større forståelse for – og så verdien i at - rektorer uttaler seg og deltar i den offentlige debatt enn den holdning skoledirektøren representerer. Kanskje kan det føre til en korrigering av den meningsknebling vi i dag ser i Osloskolen, og at vi får en åpnere skole, sier Ivar Johansen.

Han vil fortsatt følge saken og temaet nøye.


Les artikkel av Ivar Johansen
Les lederartikkel Aftenposten