Åpenhet

Hva er ytringsfrihet?

Testen på ytringsfrihet er nettopp at man kan tillate ytringer man ikke liker. Tanken er at det offentlige rom virker rensende, ved at misvisende ytringer kan blottstilles og imøtegås, mener Francis Sejersted, professor i historie og tidligere leder for Ytringsfrihetskommisjonen. Den sentrale begrunnelse for ytringsfriheten i vårt land, helt fra Holbergs tid, har ikke vært individets frihet til å si hva det måtte ønske, men hensynet til samfunnet. Det er i offentligheten at "ugrunnede Fabler" kan "igjendrives", for å bruke Holbergs begreper. Vi må altså tillate usannheter og diskriminerende ytringer fordi det er en forutsetning for å komme usannhetene og de diskriminerende holdninger til livs.
 

Les mer

Legg til kommentar