Åpenhet

Forslag: Døgnåpen, helautomatisk, digital forvaltning

Forslag: Døgnåpen, helautomatsik, digital forvaltningStockholm kan vise til 70 tjenester i en døgnåpen, helautomatisk, digital forvaltning, mens København tilbyr mer enn 50 heldigitale tilbud til innbyggerne.

I Oslo dominerer skjemaveldet.

Jeg mener Oslo kommune nå må ta et skikkelig skippertak på dette av flere grunner:

-    Det vil gi bedre og mer tilgjengelig tjenester for byens innbyggere
-    Det vil innebære en betydelig kostnadseffektivisering av forvaltningen
-    Det kan forenkle utfylling av skjemaer m.v. ved at systemet henter opp grunndata kommunen/Staten allerede har om den enkelte
-    Det bør bygge på LivsIT hvor det gis informasjon tilpasset den enkelte innbyggers livssituasjon (alder, familie, jobb, bosted m.v.)
-    Det kan støtte opp under deltakelse og demokratisering

og har derfor sendt fram følgende forslag til bystyret: "Bystyret ber om at det snarlig blir etablert en døgnåpen, helautomatisk, digital innbyggertjeneste, etter mønster av blant annet Stockholm og København."

Fortell medlemmene i bystyrets finanskomite hva du synes om forslagetOslo bystyre
v/ ordføreren

Oslo, 24. januar 2012

Privat forslag fra Ivar Johansen på vegne av SV

Etablering av døgnåpen, helautomatisk, digital forvaltning

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

"Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen."

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:

Stockholm kan vise til 70 tjenester i en døgnåpen, helautomatisk, digital forvaltning, mens København tilbyr mer enn 50 heldigitale tilbud til innbyggerne.

I Oslo dominerer skjemaveldet.

Jeg mener Oslo kommune nå må ta et skikkelig skippertak på dette av flere grunner:

-    Det vil gi bedre og mer tilgjengelig tjenester for byens innbyggere
-    Det vil innebære en betydelig kostnadseffektivisering av forvaltningen
-    Det kan forenkle utfylling av skjemaer m.v. ved at systemet henter opp grunndata kommunen/Staten allerede har om den enkelte
-    Det bør bygge på LivsIT hvor det gis informasjon tilpasset den enkelte innbyggers livssituasjon (alder, familie, jobb, bosted m.v.)
-    Det kan støtte opp under deltakelse og demokratisering

Samtidig skal en slik, offensiv, digital forvaltning, bevare muligheten for kontakt for dem som har problemer med å bruke IT-teknologi og/eller trenger å snakke med en saksbehandler.

Forslag:

Bystyret ber om at det snarlig blir etablert en døgnåpen, helautomatisk, digital innbyggertjeneste, etter mønster av blant annet Stockholm og København.

Ivar Johansen /s/
Sosialistisk Venstreparti

Følg meg på Twitter eller LinkedIn
tilsendt nyhetsbrev

Kommentarer   

#1 MariM 26-01-2012 17:24
Bra! Hvis det opprettes en facebook-gruppe for å støtte dette, skal jeg bli med, og invitere alle mine venner!

You have no rights to post comments