Åpenhet

Finanskomiteen med korreks til Byrådet

Finanskomiteen med korreks til ByrådetEn enstemmig finanskomite gir Byrådet en krystallklar korreks for ikke å ha oversendt finanskomiteen en innhentet juridisk uttalelse vedrørende anbudsutsetting av Ammerudlunden sykehjem:

"På tross av at de ble bedt om å få oversendt «de juridiske utredninger/uttalelser», som må forstås som alle relevante juridiske uttalelser/utredninger, oversendte byrådet notat av 22. januar uttalelse avgitt av Kommuneadvokaten, og uten å opplyse om at det forelå en uttalelse fra Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co.

Finanskomiteen mener Byrådet ved sin oversendelse av 22. januar også burde oversendt uttalelsen fra Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co."

En enstemmig finanskomite gir også Byrådet en kraftig korreks for ikke å ha journalført dokumentet:

"Komiteen merker seg at uttalelsen fra Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co er datert 31. oktober 2011. Byråd Hallstein opplyser ved notat til finanskomiteen av 20. april 2012 at advokatfirmaets uttalelse først ble journalført 3. februar 2012, 4 dager etter at Ivar Johansen etterspurte dets eksistens og 4 måneder etter at det ble mottatt i Byrådet.

Finanskomiteen understreker at Oslo kommunes arkivinstruks, vedtatt av bystyret, forutsetter at «saksdokumenter skal stemples og registreres i journalen før de går til saksbehandling.»

Det er bra at finanskomiteen kan være enstemmig i en sak som dette, og på kravene til hva som er korrekt saksbehandling.

Les om advokatuttalelsen Byrådet unnlot å sende til bystyrets finanskomite
Les om manglende journalføring


Dette er finanskomiteens enstemmige uttalelse fra møtet 9. mai:

Komiteen viser til at komiteens medlem Ivar Johansen ved brev av 21. januar 2012 ba om følgende:

«Det bes om at finanskomiteen får oversendt kopi av de juridiske utredninger/uttalelser som er innhentet vedr. evt. videre drift av Ammerudlunden Sykehjem i regi av Omsorg Oslo KF og evt. ny anbudsutsettelse.»

På tross av at de ble bedt om å få oversendt «de juridiske utredninger/uttalelser», som må forstås som alle relevante juridiske uttalelser/utredninger, oversendte byrådet notat av 22. januar uttalelse avgitt av Kommuneadvokaten, og uten å opplyse om at det forelå en uttalelse fra Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co.

Finanskomiteen mener Byrådet ved sin oversendelse av 22. januar også burde oversendt uttalelsen fra Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co.

Komiteens viser til at byråd Kvalbein i notat av 22. februar informerte om at det forelå en uttalelse fra et privat advokatfirma innhentet av Oslo Omsorg KF. Uttalelsen er oversendt komiteen. Det vises videre til at byråd Kvalbein i notat av 18. april understreket at byrådet ikke har hatt noen ønsker om å holde tilbake informasjon for komiteen.

Komiteen merker seg at uttalelsen fra Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co er datert 31. oktober 2011. Byråd Hallstein opplyser ved notat til finanskomiteen av 20. april 2012 at advokatfirmaets uttalelse først ble journalført 3. februar 2012, 4 dager etter at Ivar Johansen etterspurte dets eksistens og 4 måneder etter at det ble mottatt i Byrådet.

Finanskomiteen understreker at Oslo kommunes arkivinstruks, vedtatt av bystyret, forutsetter at «saksdokumenter skal stemples og registreres i journalen før de går til saksbehandling.»

You have no rights to post comments