Åpenhet

Sivilombudsmannen utfordrer Byrådets hemmelighold

Sivilombudsmannen utfordrer Byrådets hemmeligholdByrådet sloss hårdnakket for at all saksbehandling skal være hemmelig  inntil Byrådet har konkludert, og dermed heller ikke innsyn i sakenes dokumenter. Etter klage fra avisa Kommunal Rapport har Sivilombudsmannen engasjert seg i saken.

Siste henvendelse til Byrådet fra Sivilombudsmannen er knusende i forhold til Byrådets hemmeligholdsargumentasjon. Med henvisning til lovforarbeidende Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) kan Sivilombudsmannen dokumentere at det i Ot.prp-en helt eksplisitt slås fast at saksframlegg fra administrasjonen/fagbyråden, til Byrådet som kollegium, ikke kan unntas fra offentlighet.

Vi kan gjerne føre en politisk debatt om Byrådets hemmeligholdsstrategi, men det er jo faktisk slik at de må ha hjemmel for hemmeligholdet i norsk lov. Og her har lovgiver utrykkelig sagt noe annet.

Les Sivilombudsmannens siste brev til Byrådet

You have no rights to post comments