Åpenhet

Hemmelige Oslo....

Hemmelige Oslo...."I folkets tjeneste", synes jeg er en god parole. Etter beste evne forsøker jeg i mitt virke som folkevalgt og bystyremedlem å ivareta dette perspektivet. Et av virkemidlene er at terskelen for å få tak i meg er lavest mulig: pr. epost, hjemmetelefon, kontortelefon og mobiltelefon. Jeg får mange henvendelser fra innbyggere som har synspunkter på saker som er til behandling eller tips om saker jeg bør se nærmere på. Tilgjengelighet er en forutsetning for å gjøre en god jobb som folkevalgt.

Men gå inn på nettsidene til Oslo bystyre. Inntil nylig lå der nødvendige telefonnummere for at byens innbyggere enkelt kunne ta en telefon til bystyrets medlemmer. Men i bystyrets forretningsutvalg, er det besluttet at denslags informasjon ikke lenger skal finnes på kommunens nettsider. Folkevalgte skal skjermes fra å få muntlige henvendelser. Ikke engang direktetelefonnummer til bystyrets heltidspolitikere oppgis. Skriv brev - eller epost - er parolen.

Folkevalgte skal selvsagt være tilgjengelig for sine velgere. Der ordføreren vil gjøre kommunikasjonen mellom folkevalgte og velgere mer komplisert, og "hemmeligholde", går jeg motsatt vei: her er kontaktinformasjonen ordføreren vil du ikke skal ha.

Kommentarer   

#1 Ola Bog 05-09-2012 12:25
Veldig bra, Ivar.
I et representativt demokrati
skal sjølsagt de representerte
kunne kontakte sine representanter.
Der såpass ikke er mulig - der får
man faktisk finne et annet og mer
dekkende begrep for forholda.

You have no rights to post comments